Elektryka

Na czym polegają pomiary elektryczne?

Istnieją różnego rodzaju przeglądy i pomiary w budynkach które są absolutnie niezbędne dla zdrowia i życia mieszkańców w związku z czym muszą być regularnie wykonywane przez kompetentnych specjalistów. Przykładem takich przeglądów są pomiary elektryczne.

Osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy często nie mają świadomości jak ważne jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Sprawdza się między innymi przewody (czy nie grożą porażeniem poprzez uszkodzoną izolację), przymocowanie kontaktów i podłączenie urządzeń. Jest to niezwykle ważne gdyż nawet małe uchybienia w tym zakresie mogą być śmiertelnym zagrożeniem. 

Jeśli w kwestii stanu technicznego wszystko jest w porządku, wykonywane są pomiary elektryczne – przede wszystkim pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, czyli sprawdzenie, czy podłączone do prądu urządzenia nie stanowią zagrożenia dla ludzi, np. poprzez dotknięcie metalowych elementów urządzenia. W ramach pomiarów przeciwporażeniowych sprawdza się funkcjonowanie bezpieczników oraz wyłączników które powinny zareagować na zwarcie (poprzez wyłączenie się). Innym badaniem w ramach pomiarów elektrycznych, powiązanym z skutecznością ochrony przeciwporażeniowej jest pomiar rezystancji izolacji czyli sprawdzenie, czy izolacja przewodów w instalacji spełnia normy bezpieczeństwa (niewystarczająca izolacja zakłóca działanie ochrony przeciwporażeniowej). Problemy z rezystancją izolacji mogą pojawić się szczególnie wskutek upływu czasu pracy i eksploatacji, co szczególnie wyraąnie pokazuje potrzebę regularnego wykonywania pomiarów. 
Oprócz wyżej wymienionych wykonuje się jeszcze między innymi pomiary uziomów czyli sprawdzenie działania instalacji uziemiających w które wyposażony powinien być każdy budynek w którym przebywają ludzie. Sprawność instalacji jest absolutnie kluczowa dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowego działania wykonujemy również okresowe przeglądy elektronarzędzi. 

Wszystkie z wyżej wymienionych czynności powinny być wykonywane cyklicznie, wg prawa budowlanego co najmniej co 3-5 lat, jednak o sprawność systemów elektrycznych powinno się dbać przede wszystkim w trosce o życie i zdrowie ludzi. Pomożemy Państwu zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie – wszędzie na obszarze Wrocławia i w okolicach.